Mall Braila

Termeni si conditii

 • Prevederi Generale

  • Site-ul centrului comercial Braila Mall, disponibil la adresa www.braila-mall.ro este deținut de către NE Property BV (“Societatea”), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470. 

   Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descriu în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.   

   Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.  

   Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și, după caz, acceptă prezentele Termene și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site. 

   Daca nu sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții sau cu o parte din prezentele Termene și Condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel.

 • Definitii

  • Site 

   www.braila-mall.ro 

   Societatea 

   NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470, parte a grupului NEPI Rockcastle. 

   Grup  

   Orice alte entități din grupul NEPI Rockcastle. Lista societăților din Grupul NEPI Rockcastle poate fi consultată aici: www.nepirockcastle.com  

   NEPI Rockcastle 

   Societate organizată sub ligislația Isle of Man, înregistrată sub nr. 001211V, cu sediul social în Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House. 

   Utilizatorul/Utilizatorii 

   Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter. 

   Contract 

   Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții. 

   Parteneri Terți  

   Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm cu Utilizatorii și sunt împărțiți în: chiriașii centrelor comerciale din grupul NEPI Rockcastle, partenerii media, colaboratori și organizatori de evenimente.  

   Lista completă a Partenerilor Terți din [Nume Mall] se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici: – link chiriasi site  

   Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Societatea a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.  

   Parteneri Asociați 

   Societatatile: 

   • Furnizorul solutiei de CRM 

   • Furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a website-ului 

   Declară că sunt parteneri asociați cu Societatea în înțelesul prevederilor Regulamentelor Europene și că obiectul contractului sau de asociere este strâns legat de îndeplinirea obligațiilor societății față de utilizatori în ceea ce privește livrarea serviciilor de pe site. 

   Partenerii Asociați sunt Responsabili de respectărea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces sau pe care le primesc de la Societate sau de la orice altă societate din Grup. 

   Date cu caracter personal 

   Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul participarii in campanii, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri. 

   Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

   Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

   Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

   Societatea și/sau Partenerii Asociați numesc o persoană responsabilă cu informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare. 

   Persoana de contact din partea Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) poate fi contactat la adresa: 

   data.protection@nepirockcastle.com 

 • Accesarea Site-ului

 • Încheierea contractului

  • Accesarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții. 

   Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos: 

   • Utilizatorul accesează site-ul web www.braila-mall.ro;
     

   • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare;  

   Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este inlocuita de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane. 

   1. Durata și încetarea contractului 

   Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

   1. Utilizarea site-ului 

   Utilizatorii nu au dreptul: 

   • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă; 

   • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului; 

   • să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă 

   • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; 

   • să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății; 

   • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă; 

   • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități. 

 • Durata și încetarea contractului

   • Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

    Utilizatorul poate înceta folosirea Contului creat pe Site în orice moment, prin ștergerea Contului creat.

    Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator în orice moment și fără notificare în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termene și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;

    Utilizatorul întelege că după încetarea Contractului să nu încerce să efectueze o nouă înregistrare de Cont pe Site, însă va putea folosi Site-ul numai în scop informativ, cu respectărea condițiilor de la punctul 3.2 literele a) c).

    În cazul în care Contractul va înceta, prevederile sectiunilor 5, 8, 11 și 12 vor ramane aplicabile.

 • Utilizarea site-ului

   • Utilizatorii nu au dreptul:

    • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;

    • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;

    • să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă

    • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;

    • să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;

    • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;

    • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

 • Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

  • Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.  

   Site-ul www.braila-mall.ro utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fișierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica Cookies disponibilă aici: Politică Cookies.  

   Mai multe informații cu privire la prelucrarea modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în momentul în care accesezi și folosețti Site-ul, incluv în cazul în care te înscri la campaniile organizate de Societate prin intermediul Site-ului, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare 

 • Proprietate intelectuală

  • Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane. 

   Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, preturi etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut. 

   Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fîșierele încărcate pe Site. 

   Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevazute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali. 

   Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației. 

   În acest sens, Utilizatorilor le este interzis: 

   • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri); 

   • să vândaă închirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site; 

   • să prezinte orice materiale de pe Site în public; 

   • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale; 

   • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire. 

   Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la adresa Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bucuresti, Sector 1 – in atentia NEPI Rockcastle sau prin e- mail eveniment@braila-mall.ro  

   Aceste Termene și Condiții nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate. 

   Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori. 

   Opiniile și sugestiile pot fi transmise la adresa adresa Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bucuresti, Sector 1 – in atentia NEPI Rockcastle sau prin e-mail eveniment@braila-mall.ro 

 • Renunțări și cesiuni

  • Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia. 

   Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege. 

   În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor. 

   Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții. 

   Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către alte societăți din grupul NEPI Rockcastle, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul .

 • Limitarea răspunderii

  • Societatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFACATOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI. 

   Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil. 

   Dacă sunt necesare lucrari de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului. 

   Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane. 

   Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 16 ani, în vederea creării unui Cont pe Site. 

   Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la: 

   • conținutul terț care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului; 

   • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului; 

   • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului; 

   • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului; 

   • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site; 

   • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe; 

   • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site. 

   • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul. 

   • Utilizatorul înțelege că produsele sau promoțiile comerciale promovate pe Site nu aparțin Societății, ci Partenerilor comerciali ai acesteia și că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică. Prezentările afișsate pe Site privind produsele, serviciile și promoțiile prezentate pe Site aparțin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzatori pe deplin conform legii de informațiile furnizate. 

   • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții. 

   • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea. 

   • Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății. 

   • Societatea nu garanteaza utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. 

 • Drept aplicabil în instanța competentă

  • Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. 

   Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente. 

   Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

 • Modificări ale Termenelor și Condițiilor

   • Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la actualizată la [data actualizarii].  

    Societatea își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.   

    Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

    Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa data.protection@nepirockcastle.com.  

    În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată Contului. 

    Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte. 

    ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL. 

Mergi la secțiune