NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL | Mall Braila

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   • Introducere

    La nivelul activității comerciale desfășurate de către centrul Braila Mall pot fi întâlnite mai multe situații în care vom prelucra datele tale cu caracter personal. Mai multe detalii poți găsi în cele ce urmează: 

    Noi suntem Braila Promenada Mall S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 01, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9154/2008, avand CUI RO 18762336, (în continuare „Operator”), parte din Grupul NEPI Rockcastle.  

    În activitatea de promovare a Braila Mall colaborăm cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle:  

    • NE Property BV 7-29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470 

    • NEPI Investment Management SRL  Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/16378/2007, CUI RO22342136  

    • Marketing Advisers SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, Sectiunea A5.1, biroul 37, Sector 1, Bucuresti, Romania, , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/50498/2014, CUI RO33099670 

    Din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scopuri specifice de marketing, relația dintre Operator, NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL este de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

    De asemenea, tot în scopul promovării Braila Mall, NE Property BV pune la dispoziția utilizatorilor site-ul www.braila-mall.ro („Site-ul”). 

    Prezenta notă de informare se adresează tuturor persoanelor vizate care vizitează centrul comercial  

    Braila Mall, accesează Site-ul, participă la campanii promoționale sau evenimente similare desfășurate în incinta centrului comercial sau în mediul online sau  reprezintă furnizorii/partenerii/colaboratorii sau chiriașii în desfășurarea relației contractuale cu Braila Mall.  

    Modul în care vom prelucra datele tale cu caracter personal diferă în funcție de relația pe care o ai cu Braila Mall. Pentru a primi mai multe informații alege categoria de mai jos care ți se potrivește: 

    Sunt vizitator sau client centrului comercial 

    Sunt utilizator al site-ului centrului comercial  

    Sunt reprezentant legal sau persoană de contact a unui furnizor, colaborator sau chiriaș al centrului comercial   

    Fac parte din personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial 

    În toate cazurile, beneficiezi de o serie de drepturi ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care Braila Mall le deține în raport cu tine. Informații privind aceste drepturi, precum și privind modul în care acestea pot fi exercitate sunt disponibile în secțiunea Drepturile persoanelor vizate.  

    Ne angajăm să prelucrăm datele cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal și cu bunele practici în materie. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea privind Securitatea și acuratețea datelor.  

    În plus, la nivelul Grupului NEPI Rockcastle, a fost desemnat un Responsabil pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. Responsabilul pentru Protectia Datelor poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, utilizând datele de contact menționate mai jos: 

    • prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București, România 

    • prin email, la adresa de email: Protection@nepirockcastle.com 

   • 1. Vizitatori site-ului centrului comercial ucrarea datelor tale cu caracter personal?

    1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  

    • Date de acces în Cont, de exemplu: parolă  

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    • Date privind preferințele/interesele tale, de exemplu date privind domeniile de interes – e.g., modă, tehnologie, animale de companie etc.  

    • Date privind interacțiunea ta cu Site-ul, de exemplu: informații referitoare la magazinele pe care le-ai căutat, faptul că ai ales o serie de produse/servicii ca fiind favorite sau că ai selectat o serie de evenimente la care dorești să participi, precum și recurența cu care vizitezi Site-ul nostru/accesezi Contul. 

    • Date demografice, se exemplu: sex, oraș și cartier în care locuiești, dacă ești căsătorit/ă sau nu, dacă ai copii sau nu, numărul copiilor și vârsta lor 

    • Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate, imaginea 

    • Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar. 

    • Date colectate prin modulele cookie sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri/aplicații), de exemplu: sub-pagini accesate, perioadă petrecută pe o anumita pagina  

    • Date de pe rețelele de socializare, de exemplu: codul unic de identificare furnizat de rețeaua Facebook 

    În cazul Site-ului, colectăm și IP-ul tău, însă aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment. 

    1. Utilizarea datelor cu caracter personal 

    1. Scopuri generale  

    În momentul în care accesezi site-ul Braila Mall („Site-ul”), anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către NE Property BV, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat, și anume accesul la Site.  

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care NE Property BV este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

    1.  

    Arhivarea  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor NE Property BV, precum și realizarea de audituri sau investigații ale NE Property BV 

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor NE Property BV 

    1.  

    Asigurarea unui nivel ridicat de securitate al sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, pagina web) 

    Interesul nostru legitim de a asigura securitatea sistemelor noastre informatice 

    1.  

    Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta 

    Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Site-ului) 

    1. Prelucrarea datelor în scop de marketing   

    În activitatea sa de promovare a Braila Mall, inclusiv prin intermediul Site-ului, NE Property BV  lucrează împreună cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle: Operatorul, în calitate de proprietar al centrului comercial, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL. Astfel, din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing, entitățile din Grupul NEPI Rockcastle menționate anterior (numite în cele ce urmează împreună „Operatorii Asociați” și individual „Operatorul Asociat”) acționează în calitate de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

    În legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing, beneficiați de toate drepturile prevăzute în secțiunea Drepturile persoanelor vizate. În virtutea acordului încheiat de Operatorii Asociați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aceștia vor coopera și se vor asigura că vor respecta pe deplin drepturile dvs., indiferent de Operatorul Asociat căruia alegeți să i transmiteți solicitarea de exercitare a drepturilor. 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

    1.  

    Contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații despre Site (i.e., fără a avea o natură de marketing) 

    Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Contului) 

    1.  

    Crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a-ți prezenta un conținut adaptat preferințelor tale și pentru a ne îmbunătății serviciile 

    Vezi mai multe detalii despre modalitatea de identificare a preferințelor tale secțiunea 1.3. de mai jos 

    Consimțământul tău  

    1.  

    Transmiterea de mesaje de marketing direct generale sau personalizate (newsletter) prin intermediul e-mail-ului furnizat în momentul abonării la newsletter, în scopul promovării activităților, ofertelor și produselor noastre, a Grupului, dar și a Partenerilor  

    Mai multe informații despre Partenerii Braila Mall sunt disponibile in secțiunea 1.5. de mai jos 

    Consimțământul tău 

    1.  

    Organizarea de tombole, concursuri sau alte campanii similare  

    Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză) 

    1.  

    Desfășurarea de campanii de marketing direct destinate anumitor regiuni sau utilizatorilor aplicației Waze  

    Consimțământul tău  

    1.  

    Administrarea și exploatarea conturilor de pe rețelele de socializare ale centrului comercial; desfășurarea de campanii pe rețelele de socializare  

    Consimțământul tău  

    1.  

    Desfășurarea de sondaje sau alte studii de piață 

    Interesul nostru legitim de a promova centrul comercial și de a cunoaște mai bine cerințele pieței 

    1.  

    Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Operatorului, Grupului dar și ale Partenerilor  

    Mai multe informații despre Grupul din care face parte Operatorul și Partenerii Braila Mall sunt disponibile în secțiunea 1.5. de mai jos.  

    Interesul nostru legitim constând în cunoașterea pieței, dezvoltarea strategică, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite 

    1.  

    Documentarea consimțământului tău 

    Obligație legală  

    1.  

    Utilizarea modulelor cookie de marketing în scopul: 

    • desfășurării de activități de profilare, denumite și profilare web ce implică utilizarea cookie-urilor pentru a urmări online activitatea generală a unui utilizator cu scopul de a prezenta un conținut adaptat preferințelor acestuia, 

    • realizarea de campanii de targeting și retargeting 

    Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

    Consimțământul tău  

    1.  

    Realizarea de statistici menite să ofere informații cu privire la performanța Site-ului și a campaniilor de marketing afișate (e.g., numărul de utilizatori care au accesat pagina campaniei, numărul de utilizatori care au văzut banner-ul campaniei etc.), realizate prin utilizarea modulelor cookie de analiză  

    Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

    Interesul nostru legitim de a (i) îmbunătăți conținutului Site-ului și a campaniilor desfășurate pe Site precum și mai buna evaluare a indicatorilor de performanță (KPI) ai campaniilor comerciale desfășurate pe Site și (ii) de a asigura funcționarea, accesarea și utilizarea tehnică adecvată a Site-ului și pentru a îți furniza serviciile pe care le-ai solicitat în mod explicit 

    1.  

    Utilizarea modulelor cookie necesare pentru a asigura funcționarea Site-ului 

    Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., asigurarea accesului la Site-ului) 

     

    1. Informații suplimentare privind activitatea de profilare  

    Operatorii Asociați vor crea și analiza profilurile tale pe baza datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la tine – date privind preferințele/interesele tale, date privind interacțiunea ta cu Site-ul, date colectate prin modulele cookie. Ca urmare a analizării acestor date, vom putea să identificăm preferințele, interesele și capacitățile tale în materie de achiziții, și astfel să le raportăm la serviciile pe care le furnizăm, sau la produsele pe care le promovăm.  

    Apoi, prin intermediul unor proceduri automatizate Operatorii Asociați stabilesc conținutul materialelor de marketing direct care îți vor fi transmise. Aceste proceduri automatizate sunt denumite în limbaj juridic ”proces individual automatizat”. 

    Astfel, materialele de marketing direct pe care ți le vom transmite vor fi cât mai specifice, convingătoare și aplicabile ție, și pe cale de consecință te pot influența (i.e., în sensul de a achiziționa respectivul produs/serviciu inclus în materialul de marketing), după cum Operatorii Asociați reușesc să identifice în mod corect preferințele sau caracteristicile tale. 

    Cu privire la prelucrarea de date prin procese individuale automatizate, ai o serie de drepturi suplimentare, adică poți (a) obține intervenția umană, (b) îți poți exprima punctul de vedere, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. În plus, îți poți retrage, în orice moment consimțământul prin mijloacele prevăzute în prezenta Notă de Informare, în secțiunea 6 –  Drepturilor persoanelor vizate.  

    1. Perioada de stocare 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    În ceea ce privește utilizarea datelor tale cu caracter personal pentru efectuarea de activități de marketing direct, acestea vor fi stocate de către Operatorii Asociați de la momentul la care ne-ai acordat consimțământul pentru această prelucrare, până la data la care l-ai retras. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Operatorii Asociați, pentru o perioadă adițională de 3 ani, în interesul legitim al Operatorilor Asociați de a putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 

    1. Accesul terțelor părți 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    • Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site), 

    • Furnizorii de solutii de tip CRM 

    • Furnizori de servicii de marketing, ce includ furnizorii de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing, 

    • Societăți din Grup (altele decât Operatorii Asociați) 

    Având în vedere că atât Operatorul împreună cu ceilalți Operatori Asociați fac parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul, Operatorii Asociați sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcastle.com  

    • Partenerii Braila Mall 

    Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Operatorii Asociați îi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii centrelor comerciale din Grupul NEPI Rockcastle. Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care NE Property BV sau Operatorii Asociați au obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completa a Partenerilor pentru locatia Braila Mall se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://braila-mall.ro/magazine/, https://braila-mall.ro/categorie_unitate/divertisment/ si https://braila-mall.ro/servicii/  

    Vom impune contractual acestor entități, precum și personalului acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, NE Property BV sau, după caz, Operatorii Asociați, nu vor transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, NE Property BV, respectiv Operatorii Asociați, vor lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

   • 2. Vizitatorii și clienții centrului comercial

    1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii 

    • Date de identificare speciale, respectiv codul numeric personal   

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    • Imaginea 

    • Date privind autovehiculul pentru care se acorda loc de parcare în parcarea centrului comercial, de exemplu: marca, tipul si numărul de înmatriculare 

    • Date privind accesul în parcarea centrului comercial, de exemplu: ora sosirii, ora plecării, durata șederii  

    • MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă) 

    • Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate 

    • Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar 

    1. Utilizarea datelor cu caracter personal 

    1. Scopuri generale  

    În momentul în care vizitezi centrul comercial Braila Mall, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către Operator, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciile oferite de Operator sau pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale. 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

    1.  

    Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare 

    Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial  

    1.  

    Facilitarea accesului în spațiul de parcare al centrului comercial  

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)  

    1.  

    Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate 

    Obligația legala  

    1.  

    Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi 

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 

    1.  

    Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial  

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 

    1.  

    Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial  

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul sau Braila Mall este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

    1.  

    Arhivarea  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului 

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului 

     

    1. Prelucrarea datelor în scop de marketing   

    În activitatea sa de promovare a Braila Mall, inclusiv prin intermediul Site-ului, Operatorul lucrează împreună cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle: NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL. Astfel, din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing, entitățile din Grupul NEPI Rockcastle menționate anterior (numite în cele ce urmează împreună „Operatorii Asociați” și individual „Operatorul Asociat”) acționează în calitate de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

    În legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing, beneficiați de toate drepturile prevăzute în secțiunea 6 – Drepturile persoanelor vizate. În virtutea acordului încheiat de Operatorii Asociați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aceștia vor coopera și se vor asigura că vor respecta pe deplin drepturile dvs., indiferent de Operatorul Asociat căruia alegeți să i transmiteți solicitarea de exercitare a drepturilor. 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

    1.  

    Realizarea și utilizarea fotografiilor (care cuprind și imaginea ta) în scopul promovării centrului comercial  

    Consimțământul tău 

    1.  

    Organizarea de tombole, concursuri, evenimente sau campaniile de marketing desfășurate în centrul comercial, inclusiv înmânarea premiilor câștigate în cadrul acestora  

    Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză) 

     

    1. Perioada de stocare: 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile: 

    • Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale. 

    • Rețeaua WiFi: MAC-ul dispozitivului se stochează doar pe perioada în care utilizează rețeaua noastră de WiFi. 

    • Date prelucrate în scop de marketing: datele colectate în scop de marketing vor fi prelucrate până la momentul retragerii consimțământului. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Operatorii Asociați, pentru o perioadă adițională de 3 ani, în interesul legitim al Operatorilor Asociați de a putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 

    • Aplicația Retail Analysics: În cazul datelor prelucrate prin aplicabilă aplicației Retail Analytics, datele cu caracter personal sunt anonimizate în momentul colectării și nu sunt păstrate de către Operatorii Asociați. După anonimizare, informațiile și rapoartele statistice obținute se păstrează pentru o perioadă de 1 an. 

    1. Accesul terțelor părți: 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    • Furnizori de servicii de pază și securitate – Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, Operatorul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate. 

    • Alți furnizori de servicii – În ceea ce privește participarea la campanii și evenimente, precum și gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, Operatorul colaborează, de regula, cu societăți specializate de prestări servicii. 

    • Societăți din Grup 

    Având în vedere că atât Operatorul împreună cu ceilalți Operatori Asociați fac parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul, Operatorii Asociați sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcaste.com 

    • Partenerii Braila Mall 

    Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Operatorii Asociați îi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii Braila Mall. Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care Operatorul sau Operatorii Asociați au a obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completă a Partenerilor se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://braila-mall.ro/magazine/, https://braila-mall.ro/categorie_unitate/divertisment/ si https://braila-mall.ro/servicii/ 

    • Administratorul Proprietății Braila Mall 

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, Operatorul sau, după caz, Operatorii Asociați, nu vor transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul, respectiv Operatorii Asociați, vor lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate. 

   • 3. Reprezentanții partenerilor contractuali (furnizori/chiriași ai centrelor comerciale/colaboratori)

    1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    • Date privind profesia, de exemplu: funcția deținută, compania în cadrul căreia ești angajat sau pe care o reprezinți  

    1. Utilizarea datelor cu caracter personal 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

    1.  

    Încheierea și executarea contractelor de închiriere sau a altor contracte comerciale  

    Interesul legitim de a ne desfășura activitatea și a încheia în mod valabil contractele comerciale specifice domeniului nostru de activitate (i.e., contracte de închiriere spații comerciale) 

    1.  

    Contactarea unor posibili viitori chiriași ai centului comercial (prospecți)  

    Interesul legitim de a ne promova activitatea și de a promova centrul comercial către posibili chiriași (prospecți) 

    1.  

    Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

    1.  

    Arhivarea  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului, 

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului, 

    1. Perioada de stocare 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    1. Accesul terțelor părți 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    • Societăți din Grup 

    Având în vedere că Operatorul face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul  sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcastle.com 

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, Operatorul nu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul va lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

   • 4. Personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial

    1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    • Imaginea 

    MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă)  

    1. Utilizarea datelor cu caracter personal 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

    1.  

    Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare 

    Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial  

    1.  

    Acordarea accesului personalului chiriașilor în incinta spațiului comercial în afara orelor în care centrul comercial este deschis 

    Interesul nostru legitim de a asigura buna desfășurare a contractelor de închiriere  

    1.  

    Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate 

    Obligația legala  

    1.  

    Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi 

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 

    1.  

    Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial  

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 

    1.  

    Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial  

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 

    1.  

    Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

    1.  

    Arhivarea  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor  Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului  

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului 

     

    1. Perioada de stocare 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile: 

    • Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale. 

    • Rețeaua WiFi: MAC-ul dispozitivului se stochează doar pe perioada în care utilizează rețeaua noastră de WiFi. 

    1. Accesul terțelor părți 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    • Furnizori de servicii de pază și securitate – Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, proprietarul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate. 

    • Alți furnizori de servicii – În ceea ce privește gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, Operatorul colaborează, de regulă, cu societăți specializate de prestări servicii. 

    • Administratorul Proprietății Operatorului . 

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, Operatorul nu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul va lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate. 

   • 5. Securitatea și acuratețea datelor cu caracter personal

    1. Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod  împotriva distrugerii, pierderii, modificării nelegale sau accidentale, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte prelucrări nelegale. Măsurile de securitate pe care le implementăm cu privire la datele tale cu caracter personal au capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică. 

     Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat în partea de sus a ferestrei de browser. 

     Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate pe Site, accesați secțiunea „Ajutor”

     În plus, pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul Contului, acesta este protejat de parolă. Operatorul, sau după caz Operatorii Asociați, depun toate eforturile necesare și folosesc tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizezi. 

     În cazurile prevăzute de GDPR în legătură cu încălcări ale securității datelor cu caracter personal, Operatorul, sau după caz, fiecare din Operatorii Asociați, va informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante. 

     Operatorul, respectiv Operatorii Asociați, prelucrează date cu caracter personal care sunt exacte, având implementată o procedură de actualizare a acestora. Astfel, Operatorul/Operatorii Aosciați iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere. 

   • 6. Drepturile persoanelor vizate, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

    1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    • Date privind profesia, de exemplu: funcția deținută, compania în cadrul căreia ești angajat sau pe care o reprezinți  

    1. Utilizarea datelor cu caracter personal 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

    1.  

    Încheierea și executarea contractelor de închiriere sau a altor contracte comerciale  

    Interesul legitim de a ne desfășura activitatea și a încheia în mod valabil contractele comerciale specifice domeniului nostru de activitate (i.e., contracte de închiriere spații comerciale) 

    1.  

    Contactarea unor posibili viitori chiriași ai centului comercial (prospecți)  

    Interesul legitim de a ne promova activitatea și de a promova centrul comercial către posibili chiriași (prospecți) 

    1.  

    Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

    1.  

    Arhivarea  

    Obligație legală 

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului, 

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului, 

    1. Perioada de stocare 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    1. Accesul terțelor părți 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    • Societăți din Grup 

    Având în vedere că Operatorul face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul  sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcastle.com 

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, Operatorul nu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul va lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate. 

   Mergi la secțiune