Regulamente | Mall Braila
  • Regulament concurs “GIVEAWAY – Câștigă un Card Cadou Braila Mall de 200 lei!”

   Desfasurat intre 02 – 06.11.2023 

    

   • Regulament Parcare Exterioară fără Plată

    Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare fara plata
    din parcarea centrului comercial BRAILA MALL
    aflat in proprietatea S.C. BRAILA PROMENADA MALL S.R.L. . (“Proprietarul Centrului Comercial” si/sau “Administratia Centrului Comercial”)

    PREAMBUL

    Prezentul Regulament stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii BRAILA MALL (“Centrul Comercial”) si in special de catre conducatorii auto care folosesc parcarea Centrului Comercial, in scopul utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului.

    Parcarea Centrului Comercial reprezinta o proprietate privata iar accesul conducatorilor auto in interiorul ei se face doar in conditiile respectarii prezentului Regulament si a legislatiei rutiere. Conform legislatiei rutiere aplicabile, parcarea Centrului Comercial se clasifica si se incadreaza in categoria drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice; administratorul drumului/ parcarii este Proprietarul Centrului Comercial.

    Prin intrarea in parcarea Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament.

    CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

    Art.1. In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate pe terenul situate in vecinatatea Centrului Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile.

    Art.2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.

    Art.3. Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcarii in care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul  Centrului Comercial.

    Art.4. Accesul in parcarea Centrului Comercial se realizeaza prin intrarea efectivape la fiecare punct de intrare.

    CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCTIONARE A PARCARII FARA PLATA

    Art.5 Programul de functionare al parcarii Centrului Comercial este urmatorul:

    Luni – Duminica in intervalul orar 00:00-23:59

    Art.6 In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Administratia Centrulului Comercial poate restrictiona temporar accesul in incinta parcarii.

    Art.7 Autovehiculele parcate cu incalcarea prezentului Regulament vor fi blocate si/sau ridicate, trasportate si depozitate/ amplasate in locuri speciale in scopul fluidizarii traficului si constientizarii conducatorilor acestora cu privire la necesitatea respectarii prezentului Regulament, pe cheltuiala detinatorului sau conducatorului autovehiculului respectiv.

    Art.8 Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cat si a celor care nu au fost ridicate), conducatorilor acestora li se va percepe un tarif de 100 (o suta) lei (TVA inclus), ce reprezinta contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitata in intervalul 10:00-22:00 la punctele de plata mai sus mentionate, iar in intervalul 22:00 – 10:00 direct catre reprezentantul Centrului Comercial apeland numarul de telefon [ ], anterior deblocarii autovehiculului. In situatia in care autovehiculele blocate au fost ridicate, achitarea contravalorii deblocarii nu include si nu exclude taxa reprezentand serviciile de ridicare, transport si depozitare

    CAPITOLUL 4 – REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE

    Art.9 Administratia Centrulului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii.

    Art.10 Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii este de 5 km/h, iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete semnificatiile marcajelor si ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tractiune animala sau celor cu remorci.

    Art.11 Parcarea autovehiculelor este permisa numai in spatiile special amenajate in acest scop, marcate corespunzator.

    Art.12 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare.

    Art.13 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de catre autovehiculele ce au afisat cardul-legitimatie eliberat de autoritatile competente, care contine semnul international reprezentativ. Persoanele cu handicap care detin cardul-legitimatie au dreptul de a parca pe locurile special amenajate si marcate in acest sens.

    Art.14 Intrarea in parcare reprezinta acordul tacit al conducatorului auto privind aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art.7 si 8, cu privire la blocarea si/sau ridicarea, transportul si amplasarea/depozitarea in locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu incalcarea prezentului Regulament, precum si cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii acestora.

    Art.15 Administratia Centrulului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va aplica sanctiuni corespunzatoare. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrulului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.

    Art.16 In parcarea Centrului Comercial este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial.

    Art.17 Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta urmatoarele:

    1. Sa nu utilizeze parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;

    2. Sa nu utilizeze parcarea in vederea reparatiei autovehiculelor, activitatilor de mentenanta auto sau altor activitati de acest gen;

    3. Sa nu organizeze in parcare nicio reuniune politica sau publica, greve, spectacole sau activitati comerciale;

    4. Sa nu campeze in parcare si sa nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati in aria acesteia;

    5. Sa nu distribuie materiale publicitare sau alte afisaje fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;

    6. Sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii cat si utilizatorilor acesteia;

    7. Sa nu lase in autovehicule animale nesupravegheate sau substante periculoase;

    8. Sa nu lase minorii nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;

    9. Sa nu desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;

    10. Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;

    11. Sa nu stationeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat in functiune;

    12. Sa nu polueze cu substante inflamabile, periculoase ori de natura organica;

    13. Sa nu initieze, sau sa participe la intreceri in cadrul parcarii, fara acordul Administratiei Centrului Comercial;

    14. Sa nu-si lase la vedere bunurile, Administratia si/sau Proprietarul Centrului Comercial neasumandu-si raspunderea pentru disparitia acestora;

    15. Sa pastreze curatenia in cadrul parcarii si sa arunce resturile in locurile special amenajate;

    16. Sa nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalti participanti la trafic;

    17. Sa nu-si testeze masina in cadrul parcarii;

    18. Sa nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;

    19. Sa parcheze in locurile special amenajate, fara a afecta dreptul la parcare al celorlalti utilizatori ai parcarii;

    20. Sa nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive.

    Art.18 Administratia Centrulului Comercial va asigura utilizatorilor parcarii conditii civilizate de parcare, respectiv curatarea si iluminarea corespunzatoare a locurilor de parcare dupa lasarea intunericului. In situatia in care exista camere video instalate in parcare, acestea sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor.

    Art.19 Este interzisa parcarea pe termen lung (perioada mai mare de 2 zile calendaristice consecutive) pe locurile de parcare, iar Administratia Centrului Comercial poate inlatura din incinta parcarii, pe cheltuiala conducatorului auto, orice autovehicul ce depaseste acest termen.

    CAPITOLUL 5 – OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO

    Art.20 Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii Centrului Comercial, iar in cazul in care va incalca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului in cauza i se va aplica sanctiunea corespunzatoare, inclusiv blocarea si/sau ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului parcat necorespunzator sau cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislatiei aplicabile.

    Art.21 Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Administratiei si/sau Proprietarului Centrului Comercial.

    Art.22 La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor etc., Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial neraspunzand in nici un fel pentru securitatea acestora.

    Art.23 Ocupantilor autovehiculelor li se recomanda sa nu isi lase bunuri de valoare in autovehicule, indiferent de zona in care se afla, Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial  nefiind responsabil de disparitia acestora.

    Art.24 Conducatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor sunt obligati sa respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

    Art.25 Conducatorul autovehiculului si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor vor mentine curatenia la locul de parcare si nu vor depozita niciun fel de materiale in incinta parcarii, deseurile fiind aruncate in cosurile de gunoi instalate.

    CAPITOLUL 6 – SANCTIUNI

    Art.26 Constituie abatere de la prezentul Regulament si se sanctioneaza cu blocarea rotilor autovehiculului:

    1. oprirea sau stationarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate si marcate corespunzator sau ocupand mai multe locuri de parcare, in dreptul cailor de acces/evacuare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusa fara a avea acest drept;

    2. expunerea spre vanzare a autovehiculului in parcare, fara o aprobare prealabila din partea Administratiei Centrului Comercial.

    Art.27 Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respective.

    Art.28 Constatarea abaterilor se face in conformitate cu prezentul Regulament si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la circulatia pe drumurile publice, de catre agentii de paza sau alti angajati ai Centrului Comercial.

    CAPITOLUL 7 – BLOCAREA SI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

    Art.29 Vor fi supuse blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii cu precadere, si la latitudinea Administratiei Centrului Comercial, autovehiculele care blocheaza ori ingreuneaza circulatia, autovehiculele parcate in alte locuri de parcare decat cele special amenajate si marcate deasupra cu lumina verde autovehiculele parcate pe o perioada mai mare decat cea prevazuta la art. 20, precum si cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fara a detine cardul-legitimatie mentionat la Art.13. Conducatorul vehiculului accepta in mod expres blocarea rotilor, precum si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului in locuri special destinate la interiorul si/sau exteriorul Centrului Comercial, de catre companii externalizate sau de catre Administatia Centrului Comercial, in caz de parcare inadecvata sau abandonul vehiculului pentru o perioada de timp ce depaseste 2 zile calendaristice consecutive, caz in care conducatorul vehiculului va plati integral  toate costurile de ridicare transport si depozitare, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii, plus taxa de deblocare mentionata la Art. 9 de mai sus. Administratia Centrului Comercial si/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile ce pot aparea ca urmare a blocarii si/sau ridicarii transportului si/sau  depozitarii autovehiculului.

    Art.30 Se va bloca una din rotile din fata ale autovehiculului. Dispozitivul de blocare a rotii va avea culoarea galbena si va asigura imposibilitatea indepartarii acestuia, nepermitand demontarea rotii blocate. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate in locuri special amenajate, avand blocata roata din fata. Dupa ridicarea autovehiculului, prin sistemul de sonorizare intern al Centrului Comercial se va anunta ridicarea mentionandu-se numarul autovehiculului ridicat.

    Art.31 Anterior blocarii rotilor sau ridicarii autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto. De asemenea, dupa blocarea rotii vor fi realizate fotografii cu autovehiculul avand roata blocata. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicata o instiintare care va cuprinde informatii cu privire la abaterea savarsita precum si la pasii pe care conducatorul auto trebuie sa-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv completarea unui formular la biroul InfoPoint din cadrul Centrului Comercial, plata tarifului de deblocare si semnarea procesului verbal de deblocare a rotii.

    Art.32 Deblocarea rotilor se face dupa ce in prealabil i-au fost reamintite conducatorului auto prevederile Regulamentului.

    CAPITOLUL 8 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

    Art.33 Personalul de paza al Centrului Comercial nu are atributiuni de paza a autovehiculelor parcate in incinta parcarii.

    Art.34 Proprietarul Centrulului Comercial nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocarii si/sau ridicarii transportarii si depozitarii lor, pentru bunurile lasate in interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de clientii Centrului Comercial sau de terte persoane, autovehiculelor aflate in parcare. Administratia Centrului Comercial si a parcarii nu are nici o responsabilitate dupa recuperarea tichetului de la conducatorul auto si iesirea autovehiculului din parcare.

    CAPITOLUL 9 – DISPOZITII FINALE

    Art.35 Proprietarul  Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament fara o notificare in prealabil.

    Art.36 Autovehiculelor abandonate in parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se considera abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depaseste 2 zile calendaristice consecutive.

    Art.37 Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii, precum si celor care efectueaza servicii de taximetrie.

    Art.38 Prezentul Regulament si extrase din acesta vor fi afisate cat mai vizibil atat la intrarile cat si in interiorul parcarii.

     

    Administratia Centrului Comercial

   Mergi la secțiune