Încheierea contractului

 • Accesarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții. 

  Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos: 

  • Utilizatorul accesează site-ul webwww.braila-mall.ro;
    
  • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare 

  Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este inlocuita de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane. 

  1. Durata și încetarea contractului 

  Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

  1. Utilizarea site-ului 

  Utilizatorii nu au dreptul: 

  • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă; 
  • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului; 
  • să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă 
  • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; 
  • să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății; 
  • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă; 
  • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.